שם חבר BNI שם ושם משפחה של האורח: עיסוק האם האורח/ת חבר/ת BNI מקבוצה אחרת לשבת ליד האורח אם האורח מגיע כמחליף הערות
להזנת אורחים