11/09/2021 15:54:15,2021-09-14
שילם שם חבר BNI שם ושם משפחה של האורח: עיסוק סלולרי
..
..
..
..
..
..
..
..
להזנת אורחים