בחר שבוע או בחר/י מקצוע או בחר שם


שם חבר BNI שם ושם משפחה של האורח: עיסוק סלולרי מייל האם האורח/ת חבר/ת BNI מקבוצה אחרת לשבת ליד האורח אם האורח מגיע כמחליף האם האורח/ת, פוטנציאל להצטרפות לקבוצה הערות תאריך הכנסה סטטוס
להזנת אורחים